Upload chương trình HMI  dòng E1000


Áp dụng cho các HMI Beijer dòng E1000 bao gồm  E1000: E1012, E1022, E1032, E1041, E1043, E1060, E1061, E1062, E1063, E1070, E1071, E1100, E1101, E1151, E1012, E1022, E1032, E1041, E1043, E1060, E1061, E1062, E1063, E1070, E1071, E1100, E1101, E1151


Các bước tải về chương trình HMI Beijer về PC,

B1: Tạo một project mới để chứa chương trình sau khi upload


B2: Vào mục Transfer trên thanh Menu chính và chọn Project


B3: Cài đặt các thông số kết nối HMI-PC theo thực tế


B4: Chọn nút Receive để bắt đầu quá trình upload chương trình HMI về máy tính


B5: Sau khi quá trình upload hoàn tất, bấm Exit để thoát trình điều khiển


Thông tin tham khảo thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top