Beckhoff BK9055 | Bộ kết nối Bus EtherNet/IPNhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: BK9055

Bộ kết nối Bus Compact BK9055 kết nối EtherNet/IP với các khối terminal điện tử có thể mở rộng, modular. Một đơn vị bao gồm một Bộ kết nối Bus, một số lượng từ 1 đến 64 terminal (255 với sự mở rộng K-bus) và một terminal cuối.

Bộ kết nối Bus nhận diện các terminal mà nó được kết nối và thực hiện việc gán các đầu vào và đầu ra vào các từ của hình ảnh quá trình một cách tự động. Bộ kết nối Bus BK9055 hỗ trợ Ethernet tốc độ 10 Mbit/s và 100 Mbit/s. Kết nối được thực hiện thông qua các kết nối RJ45 thông thường. Địa chỉ IP được thiết lập trên công tắc DIP (với offset đến một địa chỉ bắt đầu có thể chọn tự do). Trong các mạng với DHCP (dịch vụ để cấp phát địa chỉ IP logic cho địa chỉ nút vật lý [MAC-ID]), Bộ kết nối nhận địa chỉ IP của nó từ máy chủ DHCP.

EtherNet/IP là tiêu chuẩn Ethernet công nghiệp của ODVA (Hiệp hội Nhà sản xuất Thiết bị Mạng Open DeviceNet). EtherNet/IP dựa trên Ethernet TCP/IP và UDP/IP - IP đại diện cho Giao thức Công nghiệp. Cơ bản, CIP (Giao thức Công nghiệp Chung) được sử dụng trong ControlNet và DeviceNet đã được chuyển sang Ethernet TCP/IP và UDP/IP.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top