Beckhoff EK9300 | PROFINET RT Bus Coupler


Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: EK9300

EK9300 | Bộ kết nối Bus PROFINET RT

Bộ kết nối Bus EK9300 kết nối các mạng PROFINET RT với các Terminal EtherCAT (ELxxxx) cũng như các mô-đun Hộp EtherCAT (EPxxxx) và chuyển đổi các thông điệp từ PROFINET RT sang biểu diễn tín hiệu E-bus. Một trạm bao gồm một EK9300 và bất kỳ số lượng nào của Terminal EtherCAT. Bộ kết nối được kết nối với PROFINET RT qua RJ45. Trong EtherCAT, bộ kết nối PROFINET RT có sẵn một hệ thống I/O mạnh mẽ và siêu nhanh ở mức thấp hơn với một lựa chọn lớn các terminal. Bộ kết nối hỗ trợ hồ sơ PROFINET RT và phù hợp hoàn toàn vào các mạng PROFINET RT.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top