B&R  5AP5230.185B-000 | Automation Panel 5000 swing arm multi-touch


Nhà sản xuất: B&R
Mã đặt hàng: 5AP5230.185B-000

MÃ VẬT LIỆU:
5AP5230.185B-000

MÔ TẢ:
  • Màn hình màu TFT HD 18.5"
  • Đa điểm chạm (PCT)
  • Có thể lắp đặt đơn vị mở rộng
  • Lắp đặt trên cần gạt linh hoạt hoặc theo tiêu chuẩn VESA
  • Bảo vệ IP65 với đơn vị lắp đặt 5ACCMA00.000x-000
  • Bảo vệ IP54 với đơn vị lắp đặt 5ACCMA00.010x-000
  • Bảo vệ IP10 với đơn vị lắp đặt 5ACCMA01.0100-000
Bảng điều khiển tự động 18.5" HD TFT - 1366 x 768 điểm ảnh (16:9) - Đa điểm chạm (điện dung chiếu) - Lắp đặt trên cần gạt - Định dạng ngang - Tùy chọn mở rộng - Dành cho PPC2100 / PPC2200 / các mô-đun liên kết.

Các đơn vị mở rộng:
- **5ACCKP00.185B-000**: Tùy chọn mở rộng cần của cánh quay AP5000 - Nắp mở rộng - Cho các phần tử vận hành tích hợp - 11 lựa chọn cho các phần tử tích hợp có kích thước 22.3 mm - Cho bảng điều khiển 5AP5230.185B/185C-000.
- **5ACCKP01.185B-000**: Tùy chọn mở rộng của cánh quay AP5000 với 1 nút dừng khẩn cấp, 2 nút nhấn (màu đỏ và màu xanh lá cây), 1 công tắc chọn lựa, 1 công tắc khóa, và 1 giao diện USB trước - Cho bảng điều khiển 5AP5230.185B/185C-000.
- **5ACCKP03.185B-000**: Tùy chọn mở rộng của cánh quay AP5000 với 1 đơn vị đọc/ghi RFID, 1 nút dừng khẩn cấp, 2 nút nhấn (màu đỏ và màu xanh lá cây), 1 công tắc chọn lựa, 1 công tắc khóa, và 1 giao diện USB trước - Cho bảng điều khiển 5AP5230.185B/185C-000.
- **5ACCKP04.185B-000**: Tùy chọn mở rộng của cánh quay AP5000 với 1 nút dừng khẩn cấp, 3 nút nhấn (màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh dương), 1 công tắc khóa, và 1 giao diện USB trước - Cho bảng điều khiển 5AP5230.185B/185C-000.
- **5ACCKP05.185B-000**: Tùy chọn mở rộng của cánh quay AP5000 với 1 đơn vị đọc/ghi RFID, 1 nút dừng khẩn cấp, 3 nút nhấn (màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh dương), 1 công tắc khóa, và 1 giao diện USB trước - Cho bảng điều khiển 5AP5230.185B/185C-000.

Flanges:
- **5ACCFL00.0000-000**: Flăng xoay cho đơn vị lắp đặt cánh quay.
- **5ACCFL00.0100-000**: Flăng xoay nghiêng cho đơn vị lắp đặt cánh quay.
- **5ACCFL00.0200-000**: Bộ chuyển đổi flăng cho Rittal - Cho đơn vị lắp đặt cánh quay.

Tay cầm:
- **5ACCHD01.185B-000**: Tay cầm được thiết kế đặc biệt cho bảng điều khiển 5AP5230.185B/185C-000.

Đơn vị lắp đặt:
- **5ACCMA00.0000-000**: Đơn vị lắp đặt cánh quay.
- **5ACCMA00.0001-000**: Đơn vị lắp đặt cánh quay với 1 giao diện USB phía sau.
- **5ACCMA00.0002-000**: Đơn vị lắp đặt cánh quay với 2 giao diện USB phía sau.
- **5ACCMA00.0100-000**: Đơn vị lắp đặt VESA IP54 cho HMI (độ kín khít chỉ được cung cấp với ống chuyển dây thích hợp).
- **5ACCMA00.0101-000**: Đơn vị lắp đặt VESA IP54 cho HMI với USB (độ kín khít chỉ được cung cấp với ống chuyển dây thích hợp).
- **5ACCMA01.0100-000**: Đơn vị lắp đặt VESA IP10/IP20 cho AP5000 (IP20 với 5AP5120.*-000, IP10 với 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000).
- 5AB6W1110A0000-000

Đăng nhận xét Blogger

 
Top