Chế độ hẹn giờ không hoạt động
Bạn đã lên lịch (Schedule)  hoặc bật chế độ hẹn giờ (Timer, Loop) cho sản phẩm nhưng không hoạt động !
Các chế độ chạy hẹn giờ tự động: Schedule, Timer, Loop timer
Các chế độ chạy hẹn giờ tự động: Schedule, Timer, Loop timer

Nguyên nhân:
 "Đồng hồ" của thiết bị phần cứng Sonoff / eWelink đã bị sai (hoặc mất).
Bản thân tất cả các công tắc điện thông minh Sonoff hoặc eWelink hiện có trên thị trường đều không có pin lưu giờ, vì vậy khi mất nguồn điện, đồng hồ sẽ bị Reset về "0" và chức năng hẹn giờ không hoạt động.
Khi được cấp điện trở lại, thiết bị sẽ cập nhật đồng hồ thời gian thực (bao gồm Giờ : Phút : Giây và Ngày - Tháng - Năm) từ mạng internet.

Hướng khắc phục lỗi: Giữ cho thiết bị Sonoff luôn có mạng hoặc cắm nguồn điện liên tục.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top