App thông báo bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh với nội dung "Device owner is not clear ..."

Giao diện App eWelink khi ở chế độ ghép nối
Giao diện App eWelink khi ở chế độ ghép nối
Có thể có 2 nguyên nhân dẫn đến xảy ra lỗi "Không rõ nhà sản xuất thiết bị":
1. Thiết bị được ghép nối lần đầu với phần mềm eWelink, được sản xuất bởi "Thương hiệu" mới, chưa đăng ký với chủ sở hữu phần mềm eWelink.
=> Khắc phục: Liên hệ với người bán/ nhà sản xuất

2. Thiết bị Sonoff, eWelink đã được thêm vào tài khoản khác trước đó.
=> Khắc phục: Đăng nhập bằng tài khoản cũ, xóa bỏ list thiết bị trước khi thêm vào tài khoản eWelink mới.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top