Lỗi nâng cấp phần mềm (Upgrade firmware)

Thiết bị phần cứng Sonoff/ eWelink có thể được cập nhật phần mềm qua mạng một cách dễ dàng. Việc cập nhật là cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, thêm chức năng mới, vá lỗi phần mềm.
Cập nhật phần mềm (Upgrade firmware) cho phần cứng Sonoff/ eWelink
Cập nhật phần mềm (Upgrade firmware) cho phần cứng Sonoff/ eWelink

Đã cố gắng nâng cấp phần mềm cho thiết bị phần cứng eWelink/ Sonoff nhưng không thành công. Hãy thử lại với các bước bên dưới:
B1 => Xóa thiết bị khỏi App eWelink
B2 => Dùng một điện thoại khác để phát Wifi (hotspot)
B3 => Kết nối điện thoại tới mạng Wifi này 
B4 => Thêm lại thiết bị Sonoff/ eWelink vào tài khoản eWelink 
B5 => Cập nhật phần mềm trong mục cài đặt (Device setting) 
B6 => Sau khi cập nhật xong 
B7 => Xóa thiết bị 
B8 => Đăng nhập vào phần mềm eWelink bằng điện thoại kết nối với mạng Wifi nhà 
B9 => Thêm lại thiết bị.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top