Hướng dẫn thực hành kết nối máy tính với PLC Mitsubishi dòng Q

Cổng lập trình PLC RS-232 trên CPU dòng Q
Cổng lập trình PLC RS-232 trên CPU dòng Q

Hướng dẫn, hình ảnh được thực hiện với:
- PLC Q01CPU Mitsubishi
- Phần mềm lập trình PLC GX-Developer Ver 8
- Cáp lập trình dùng cho PLC dòng Q USB-QC30R2
- Máy tính Windows 7 x86 (32 bit)

1. Cắm cáp lập trình vào máy tinh, kiểm tra driver

Cắm cáp lập trình USB-QC30R2 vào máy tính, tìm đến trình quản lý thiết bị của Windows để xem địa chỉ cổng COM của cáp lập trình.
Control Panel => Administrative Tools => Computer Management => Device Manager => Port (COM & LPT).

2. Cấp nguồn cho PLC, kết nối cáp lập trình cho PLC và PC

3. Cài đặt kiểu truyền thông cho PLC - PC

Có 2 cách để bắt đầu kết nối máy tính với PLC:
- Cách 1: Tại 1 project mới và chọn Online => Transfer setup.
- Cách 2: Không cần tạo project. Online => Read from PLC.
Click vào USB/ Serial => Chọn RS-232C => Chọn đúng cổng COM ở bước 1.
Chọn "Connection test" để kiểm tra kết nối:

4. Sau khi đã test kết nối thành công, có thể Write PLC (đổ chương trình xuống PLC) Read PLC (đọc chương trình PLC về PC), ...


Video hướng dẫn thực hành chi tiết, cách kết nối PLC dòng Q với máy tính, Read/ Write chương trình:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top