Module nguồn PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0) cho ET200S

 Module nguồn 24VDC cho SIMATIC ET200S - 6ES7 138-4CA01-0AA0


SIMATIC DP, PM-E power modules for ET 200S; 24 V DC with diagnostics.


Dịch vụ kỹ thuật đi kèm hoặc có tính phí cho PLC Siemens SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500 và module ET200S:

1. Cấu hình hardware, test tín hiệu In/ Out.

2. Định địa chỉ IP tĩnh, thiết lập cấu hình mạng kết nối giữa PLC S7-300, S7-1200, S7-1500 với remote I/O ET200S.

3. Thiết lập kết giữa PLC với HMI/ PC.

4. Lên cấu hình, BOM thiết bị theo ứng dụng thực tế.

...

Nhận xét