Module nguồn cho Siemens ET 200S - 6ES7138-4CA00-0AA0

 Module nguồn cho trạm remote I/O ET 200S - 6ES7138-4CA00-0AA0


SIEMENS SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E FOR ET 200S; 24V DC WITH DIAGNOSIS


Dịch vụ kỹ thuật đi kèm hoặc có tính phí cho PLC Siemens SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500 và module ET200S:

1. Cấu hình hardware, test tín hiệu In/ Out.

2. Định địa chỉ IP tĩnh, thiết lập cấu hình mạng kết nối giữa PLC S7-300, S7-1200, S7-1500 với remote I/O ET200S.

3. Thiết lập kết giữa PLC với HMI/ PC.

4. Lên cấu hình, BOM thiết bị theo ứng dụng thực tế.

...

Nhận xét