Trạm remote I/O Siemens ET-200 và module


 1. Module truyền thông ET 200S Profibus - 6ES7151-1AA03-0AB0
 2. Module nguồn cho Siemens ET 200S - 6ES7138-4CA00-0AA0
 3. Ngõ ra số DC cho ET 200S - 6ES7138-4CA00-0AA0
 4. Module giao tiếp ET 200S profinet - 6ES7151-3AA23-0AB0
 5. Module nguồn PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0) cho ET200S
 6. Ngõ vào số cho Siemens ET200S ( 6ES7131-4BF00-0AA0)
 7. Ngõ ra số cho Siemens ET 200S (6ES7132-4BF00-0AA0)
 8. Module truyền thông Profibus cho ET 200S - Siemens 6ES7 151­-1AA03­-0AB
 9. Chân cắm cho module nguồn ET 200S - Siemens 6ES7193-4CC30-0AA0
 10. Ngõ vào số 2DI cho ET 200S - Siemens 6ES7131-4BB00-0AB0
 11. Ngõ vào số 2DI cho ET 200S - Siemens 6ES7131-4BB01-0AB0
 12. Ngõ vào analog 4AI cho ET200S - Siemens 6ES7134-4GD00-0AB0
 13. Ngõ ra số 2DO, 24VDC, Siemens 6ES7132-4BB00-0AB0
 14. Ngõ ra số 2DO, 24VDC, Siemens 6ES7132-4BB30-0AB0
 15. Ngõ ra số 2DO, 24VDC, Siemens 6ES7132-4BB31-0AB0
 16. Ngõ vào tương tự 2AI, Siemens 6ES7 134-4GD00-0AB0
 17. Ngõ vào tương tự 2AI, Siemens 6ES7 134-4GB00-0AB0
 18. Ngõ vào tương tự 2AI, Siemens 6ES7 134-4GB01-0AB0
 19. Module nguồn PM-E, Siemens 6ES7 138-4CA00-0AA0
 20. Module nguồn PM-E, Siemens 6ES7 138-4CA01-0AA0
 21. Module truyền thông Siemens 6ES7 151-1AA03-0AB0
 22. Module truyền thông Siemens 6ES7 151-1AA06-0AB0
 23. Cầu đấu nối cho ET200S, Siemens 6ES7 193-4CA30-0AA0

Đăng nhận xét Blogger

 
Top