Electronic modules for ET 200S, 2DI High Feature, 24V DC

Thông tin kỹ thuật:

Nhà sản xuất: Siemens

Mã hàng: 6ES7131-4BB00-0AB0

Dùng cho: Hệ thống trạm remote I/O ET200S.


Mã hàng 6ES7 131-4BB00-0AB0 hiện đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng 6ES7131-4BB01-0AB0


Một số mã hàng thông dụng cho hệ Siemens ET-200S:

6ES7151-1AA03-0AB0

6ES7138-4CA00-0AA0

6ES7151-3AA23-0AB0

6ES7138-4CA01-0AA0

6ES7131-4BF00-0AA0

6ES7132-4BF00-0AA0

6ES7151-1AA03-0AB0

6ES7193-4CC30-0AA0

6ES7131-4BB01-0AB0

6ES7131-4BB00-0AB0

6ES7134-4GD00-0AB0

6ES7132-4BB00-0AB0

6ES7132-4BB30-0AB0

6ES7132-4BB31-0AB0

6ES7134-4GD00-0AB0

6ES7134-4GB00-0AB0

6ES7134-4GB01-0AB0

6ES7138-4CA00-0AA0

6ES7151-1AA06-0AB0

6ES7193-4CA30-0AA0


Xem thêm:

>> Trạm remote I/O Siemens ET-200 và module

Đăng nhận xét Blogger

 
Top