Khởi động từ 75kW, FUJI SC-N7

 FUJI SC-N7 : Khởi  động từ 75kW, 150A
Thông số kỹ thuật của FUJI SC-N7:
- Công suất 75kW (150A), 3 pha.
- Điện áp điều khiển 220VAC.


Nhận xét