ABB AF16-30-10-11: Khởi động từ 3 pha, 7.5kW, 24VDC

 Khỏi động từ (contactor) ABB AF16-30-10-11Thông số kỹ thuật:

Công suất: 7.5kW, 3 pha.

Điện áp điều khiển 24VDC.

Nhận xét