Cảm biến sợi quang Panasonic FX-311Thông tin kỹ thuật về Panasonic FX-311

- Thương hiệu: Panasonic

- Mã hàng

TypeAppearanceModel No.Emitting elementOutput
NPN
output
FX-311Red LEDNPN open-collector
transistor
FX-311BBlue LED
FX-311GGreen LED
PNP
output
FX-311PRed LEDPNP open-collector
transistor
FX-311BPBlue LED
FX-311GPGreen LED
- Loại cảm biến: Cảm biến sợi quang (fiber)

Đăng nhận xét Blogger

 
Top