Cảm biến sợi quang Panasonic FX-550L, hỗ trợ IO-link

Panasonic FX-550L: Cảm biến cáp quang với IO-Link

Thông tin kỹ thuật về cảm biến fiber FX-550L:

Thương hiệu: Panasonic

Model: FX-550L

Truyền thông: IO-Link

Loại cảm biến: Sợi quang (Fiber)

Nhận xét