Cảm biến sợi quang Panasonic FX-CH/ FX-CH-P

Cảm biến cáp quang đa kênh Panasonic FX-CH/ FX-CH-P
Thông tin kỹ thuật của cảm biến sợi quang đa kênh:

- Thương hiệu: Panasonic.

- Model: FX-CH (loại NPN) và FX-CH-P (loại PNP)

Nhận xét