APLISENS AS: Transmitter áp suất


Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất APLISENS AS:

 • Potentiometers for zero and span adjustment
 •  Accuracy 0,4%
 •  Measuring ranges: 0 ÷ 1; 0 ÷ 2,5; 0 ÷ 6; 0 ÷ 10; 0 ÷ 16; 0 ÷ 25
 •  Output signal 4 ÷ 20 mA or 0 ÷ 10 V
 •  Process connection 1/2”NPTM, G1/2", M20×1,5, RG or RM

  Đăng nhận xét Blogger

   
  Top