Cảm biến đo áp suất APLISENS PC-29A, PC-29B

APLISENS PC-29A, PC-29B: Transmitter áp suất


Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất APLISENS PC-29A, PC-29B:

  •  Any range from 0...25 mbar up to 0...1000 bar
  •  Intrinsic safety certificate (ATEX, IECEx)

    Nhận xét