CANLAR TM TEKSTIL MAKINA/TEXTILE MACHINERY






Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu CANLAR:

 • dryer
 • slitting machine
 • dry air dryer
 • centrifugal dryer
 • dyeing machine
 • air blast dryer
 • dryer for the textile industry
 • horizontal dryer
 • textile dyeing machine / adjustable
 • textile dyeing machine
 • textile dyeing machine


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top