CANLAR MECHATRONICS INC


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Canlar:

 • dryer
 • air dryer
 • fluidized bed dryer
 • hot air dryer
 • centrifugal dryer
 • dyeing machine
 • air blast dryer
 • dryer for the textile industry
 • fabric hydro-extractor
 • textile dyeing machine / adjustable
 • textile dyeing machine / adjustable


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top