Upload chương trình màn hình HMI Fuji Hakko Monitouch V8
- Trong phần mềm V-SFT, chọn mục Upload


- Lựa chọn cổng kết nối tương ứng theo thực tế cho cáp kết nối giữa PC và HMI Monitouch


- Sau khi chọn OK, quá trình tải chương trình (Upload) từ màn hình HMI Fuji Hakko về máy tính bắt đầu.


- Sau khi quá trình Upload chương trình màn hình HMI hoàn tất, chúng ta có file Project trên PC. Từ đây, có thể lưu trữ/ chỉnh sửa chương trình HMI Hakko theo ý muốn.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top