Tải chương trình màn hình HMI Omron NS về máy tính qua cổng COM Port A/B


Các bước để Transfer chương trình màn hình Omron NS về máy tính (Upload). Các dòng HMI khác của hãng Omron thực hiện tương tự.

- Kết nối PC và HMI bằng cáp Serial (COM DB9), Port A hoặc Port B đều được.

Tham khảo: Sơ đồ cáp Serial cho PLC và HMI Omron tại đây.

- Từ thanh Menu của phần mềm Omron CX-Designer, chọn PT -> Transfer ->  Transfer From PT- Vào mục Setting để cài đặt cấu hình cổng kết nối PC - HMI


- Lựa chọn cổng Serial, chọn địa chỉ cổng COM tương ứng và ấn OK
- Nếu cấu hình và cáp kết nối đúng, màn hình HMI Omron sẽ tự động chuyển sang trạng thái Transfer với thông báo như bên dưới.- Quá trình Transfer dữ liệu


- Upload chương trình hoàn thành. File project đã được chuyển về PC, ấn Save để lưu lại. Xem thêm:
- Hướng dẫn upload chương trình PLC Omron SYSMAC CS1H | CPU65H

Đăng nhận xét Blogger

 
Top