WAGO I/O System 750-475

2-channel analog input; 0 … 1 A AC/DC; Differential input


Thương hiệu: WAGO
Mã đặt hàng: 750-475
Chức năng: Module ngõ vào analog


Xem thêm:

Video dùng thử WAGO 750-475


Thông tin tham khảo: Hệ thống Module IO WAGO 750,

- Một số mã của module analog input:

WAGO 750-452, 750-453, 750-454, 750-455, 750-456, 750-457, 750-459, 750-460, 750-461, 750-462, 750-465, 750-466, 750-467, 750-468, 750-469, 750-470, 750-472, 750-473, 750-474, 750-475, 750-476, 750-477, 750-478, 750-479, 750-480, 750-481, 750-482, 750-483, 750-484, 750-485, 750-486, 750-487, 750-488, 750-492, ...

- Một số mã của module analog Output:

WAGO 750-511, 750-550, 750-551, 750-552, 750-553, 750-554, 750-555, 750-556, 750-557, 750-559, 750-560, 750-580, 750-585, ...

Đăng nhận xét Blogger

 
Top