WAGO I/O System 750-347: Fieldbus Coupler CANopen; MCS; ECO

Nhà sản xuất: Wago
Mã đặt hàng: 750-347
Giá và tình trạng giao hàng: Thường có sẵn


 • Hỗ trợ giao thức CANopen cùng với MCS và ECO.
 • Đây là một bộ kết nối dành cho các ứng dụng có độ rộng dữ liệu thấp trong hình ảnh quy trình, đặc biệt là các ứng dụng sử dụng dữ liệu quy trình kỹ thuật số hoặc chỉ có lượng nhỏ dữ liệu quy trình analog.
 • Bộ kết nối cung cấp nguồn hệ thống trực tiếp.
 • Cung cấp nguồn lĩnh vực thông qua một mô-đun cung cấp nguồn riêng biệt.
 • Bộ kết nối phát hiện và tạo hình ảnh quy trình cục bộ cho tất cả các module I/O được kết nối.
 • Hình ảnh quy trình cục bộ được chia thành hai vùng dữ liệu chứa dữ liệu nhận và dữ liệu cần gửi.
 • Dữ liệu quy trình có thể được gửi qua bus CANopen đến hệ thống điều khiển để xử lý tiếp theo và dữ liệu đầu ra quy trình được gửi qua bus CANopen.
 • Dữ liệu của các module analog được lưu trữ trong các PDOs (Process Data Object) theo thứ tự module được kết nối với bộ kết nối.
 • Các bit từ các module kỹ thuật số được gửi byte từng byte và cũng được ánh xạ trong các PDOs.
 • Nếu số lượng thông tin I/O kỹ thuật số vượt quá tám bit, bộ kết nối tự động bắt đầu với một byte mới.
 • Tất cả các mục trong thư mục đối tượng có thể được ánh xạ theo yêu cầu trong năm Rx PDOs và năm Tx PDOs.
 • Toàn bộ hình ảnh quy trình vào và ra có thể được truyền bằng SDOs (Service Data Object).
 • Các module spacer có thể được thiết lập thông qua phần mềm.
 • Hướng dẫn cài đặt  tốc độ (Baud rate) và địa chỉ (ID) của Coupler Wago CANopen

Coupler/ Mô-đun Wago hệ thống 750:

>> Hệ thống I/O Systems - Wago
>> Mô-đun Analog Wago


Đăng nhận xét Blogger

 
Top