Wago 750-341 - ETHERNET TCP/IP Fieldbus CouplerBộ kết nối trường bus 750-341 cho phép kết nối Hệ thống WAGO-I/O như một thiết bị slave với trường bus ETHERNET.

Bộ kết nối trường bus này có khả năng hỗ trợ tất cả các mô-đun I/O. Bộ kết nối trường bus tự động cấu hình, tạo ra một hình ảnh quy trình cục bộ có thể bao gồm các mô-đun analog, kỹ thuật số hoặc đặc biệt. Dữ liệu analog và đặc biệt được gửi thông qua từ và/hoặc byte, dữ liệu kỹ thuật số được gửi từng bit.

Bộ kết nối trường bus này phù hợp với tốc độ dữ liệu là 10MBit/s và 100MBit/s.

Bộ kết nối trường bus cung cấp nhiều giao thức ứng dụng khác nhau có thể được sử dụng cho việc thu thập dữ liệu hoặc điều khiển (MODBUS, ETHERNET/IP) hoặc quản lý và chẩn đoán hệ thống (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP và SNMP).


Đăng nhận xét Blogger

 
Top