Beckhoff CX8050 | Embedded PC with CANopen master


CX8050 | Máy tính tích hợp với giao diện CANopen master

CX8050 là một bộ điều khiển với giao diện CANopen master. Ngoài việc hoạt động như một CANopen master, nó cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ giao tiếp CAN-Layer-2. Hoặc các kết nối terminal K-bus hoặc E-bus có thể được liên kết chuỗi; CX8050 tự động phát hiện hệ thống nào được kết nối trong giai đoạn khởi động. Hệ thống điều khiển được lập trình thông qua giao diện Ethernet bổ sung.

Mã đặt hàng: CX8050
Nhà sản xuất: Beckhoff
Phân loại: PC/PLC
Mạng truyền thông: CANopen

Xem thêm:

Video hướng dẫn dòng controller Beckhoff CX8000 (CX8050, CX8090, CX8093, ...)Đăng nhận xét Blogger

 
Top