Phần mềm PLC, HMI, Servo, Biến tần hãng Schneider


1. Phần mềm lập trình PLC

- Motion Pro - Phần mềm lập trình PLC Schneider Lexium LMC 10, LMC 20 và LMC 20A130

Chi tiết: >> Schneider Motion Pro

- Phần mềm lập trình PLC Schneider Modicon Unity Pro XL


Phần mềm Schneider Unity Pro XL hỗ trợ các dòng PLC/ CPU Modicon như:

 • Modicon M340
 • Modicon M580
 • Momentum Unity
 • Premium
 • Quantum


- Phần mềm lập trình PLC, HMI và IPC Schneider SoMachine (SOMNACS) V4.3

Phần mềm SoMachine hỗ trợ lập trình cho:

PLC
 • M221
 • M238
 • M241
 • M251
 • M258


Motion
 • LMC058
 • LMC078CECS20T


Drive
 • ATV-IMC


HMI
 • HMISCU
 • XBTGC
 • XBTGK
 • XBTG2000
 • XBTG4000
 • XBTG6000
 • XBTG7000


iPC
 • HMIGK
 • HMIGTO
 • HMIGTU
 • HMISTO
 • HMISTU
 • XBTGK
 • XBTGT1005
 • XBTGT2000
 • XBTGT4000
 • XBTGT5000
 • XBTGT6000
 • XBTGT7000

- SoMachine Motion: Phần mềm lập trình cho các PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2


Phần mềm Schneider SoMachine Motion dùng cho các dòng điều khiển Pac Drive như: 
 • LMC101CAA10000: Motion controller LMC101 4 axis - Acc kit - Basic
 • LMC106CAA10000: Motion controller LMC106 6 axis - Acc kit - Basic
 • LMC201CAA10000: Motion controller LMC201 8 axis - Acc kit - Basic
 • LMC212CAA10000: Motion controller LMC212 12 axis - Acc kit - Basic
 • LMC216CAA10000: Motion controller LMC216 16 axis - Acc kit - Basic

-Machine Expert Basic: Phần mềm lập trình PLC Schneider M221, M200, M100- Phần mềm Schneider Machine Expert2. Phần mềm thiết kế giao diện HMI
- Phần mềm thiết kế giao diện HMI Schneider Magelis Vijeo Designer / Vijeo Designer Basic

Các dòng HMI được hỗ trợ:
• Harmony STU
• Harmony GTO
• Harmony GTU , GTUX
• Harmony GK
• Magelis XBTGH di động
• Máy tính tủ điện Harmony và máy tính hộp (HMIBMP, HMIBMU)

Chi tiết:  >> Schneider Vijeo Designer và Vijeo Designer Basic

3. Phần mềm cài đặt, cấu hình Servo, Biến tần

Đăng nhận xét Blogger

 
Top