Card truyền thông mạng Profibus-DP


Dòng sản phẩm applicomIO® Profibus-DP
Mã đặt hàng:
  • applicomIO PCU-DPIO
  • applicomIO PCIE-DPIO

Một số ứng dụng điều khiển và tự động hóa tốc độ cao đáng yêu cầu nhất trên thế giới được thực hiện trên các máy tính cá nhân tiêu chuẩn sử dụng các thẻ giao diện trường (fieldbus interface cards) BradCommunications™ applicomIO®. Các hệ thống DCS (Distributed Control System) và PLC (Programmable Logic Controller) dành riêng đã được loại bỏ để ủng hộ các nền tảng mở chạy các hệ thống điều khiển dựa trên PC.


Các lợi ích bao gồm:

- Giảm chi phí vật liệu

- Giảm thời gian phát triển

- Hệ thống linh hoạt và có thể tùy chỉnh hơn

- Giảm chi phí hỗ trợ trường


Các sản phẩm applicomIO được thiết kế để các ứng dụng công nghiệp có thể được thiết kế độc lập với fieldbus được sử dụng. Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs), các nhà tích hợp hệ thống và người dùng cuối có thể tir lợi từ việc phát triển các ứng dụng điều khiển tiêu chuẩn cũng như lựa chọn kết nối fieldbus cần thiết từ phạm vi sản phẩm applicomIO.


Các sản phẩm applicomIO bao gồm một thẻ giao diện trường và các công cụ kỹ thuật giúp cài đặt giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng. Tất cả mọi thứ được bao gồm để thực hiện triển khai thành công với chi phí thấp hơn.


applicomIO cung cấp hỗ trợ kết nối cho tất cả các fieldbus phổ biến bao gồm EtherNet/IP, PROFINET IO, Modbus TCP, PROFIBUS, DeviceNet và CANopen. Các thẻ của chúng tôi được phát triển tuân thủ các thông số kỹ thuật của các tổ chức công nghiệp và tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp áp dụng. applicomIO hỗ trợ lên đến 8 thẻ trong một PC duy nhất và có thể chạy trên các hệ điều hành khác nhau bao gồm Windows 32-bit, Linux cũng như các hệ điều hành thời gian thực như VxWorks, QNX, và VenturCom RTX.


Đặc biệt, các thẻ giao diện Profibus-DP của BradCommunications™ applicomIO® được trang bị 1 cổng Profibus xử lý giao thức Profibus ở chế độ Master và/hoặc Slave với tốc độ lên đến 12 Mbps.


Cơ chế thông minh A.D.M (Automatic Dual port ram Mapping) tránh cấu hình các thẻ Dual Port RAM. Hơn là một thẻ thu thập I/O đơn giản, các thẻ giao diện applicomIO® cung cấp các thông tin bổ sung cho ứng dụng như: trạng thái và chẩn đoán thiết bị, theo dõi việc đọc/viết dữ liệu quy trình, công cụ giao tiếp để khắc phục sự cố, Watchdog phần cứng và phần mềm, v.v.


Các lớp giao tiếp được nhúng hoàn toàn trên các thẻ, cho phép giao tiếp dễ dàng và nhanh chóng với các thiết bị trường, dẫn đến hiệu suất ứng dụng đáng kinh ngạc. Gói sản phẩm bao gồm:

- Thẻ giao diện trường

- Bảng điều khiển kỹ thuật để cấu hình và công cụ chẩn đoán

- Máy chủ dữ liệu (OPC DA 3.0 & 2.05, DAServer, FastDDE/SuiteLink)

- Thư viện phát triển: Windows (DLL), VenturCom (RTX)

- Thư viện tĩnh cho các hệ điều hành không phải Windows (VxWorks, QNX, Linux, v.v.)

Mã đặt hàng:

  • DRL-DPM-PCU 112011-0008 BradCommunications™ applicomIO® PCU-DPIO Profibus-DP Master/Slave 12 Mbps, PCI-Universal bus, 3.3/5V
  • DRL-DPM-PCIE 112011-5028 BradCommunications™ applicomIO® PCU-DPIO Profibus-DP Master/Slave 12 Mbps, PCI Express 1x
  • DRL-DPM-CPI 112018-5004 BradCommunications™ applicomIO® CPCI-DPIO Profibus-DP Master/Slave 12 Mbps, CompactPCI bus 3U
  • DRL-DPM-104 112013-0003 BradCommunications™ applicomIO® PC104-DPIO ProfibusDP  Master/Slave 12 Mbps, PC/104 bus
Phần mềm cấu hình

Đăng nhận xét Blogger

 
Top