Phần mềm lập trình PLC ISaGRAF ISaGRAF là một phần mềm lập trình hệ thống điều khiển tự động (PLC - Programmable Logic Controller) được phát triển bởi Công ty ICS Triplex ISaGRAF. ISaGRAF cung cấp một môi trường phát triển phần mềm cho việc lập trình các hệ thống điều khiển tự động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, tự động hóa nhà máy, và các ứng dụng công nghiệp khác.

ISaGRAF cho phép các nhà phát triển tạo ra các chương trình điều khiển logic cho các thiết bị PLC sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Ladder Logic, Function Block Diagram (FBD), hoặc Structured Text (ST). Phần mềm này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tự động hóa công nghiệp và điều khiển quy trình.

ISaGRAF là gói phần mềm SoftLogic mạnh mẽ nhất trên thị trường. Phần mềm ISaGRAF bao gồm ba tính năng chính:

(1) Môi trường thiết kế toàn diện:
ISaGRAF cung cấp một môi trường thiết kế toàn diện - ISaGRAF Workbench, có thể được cài đặt trên Windows 95/98/2000/XP, Windows 7 (32-bit), Windows 7 (64-bit, Professional Edition với XP mode; Home Edition với VM ware). Người dùng có thể sử dụng hoàn toàn workbench để thiết kế các loạt PAC của dòng ISaGRAF trên các loại hoặc nền tảng khác nhau. Điều đó có nghĩa là người dùng chỉ cần học một phần mềm duy nhất, có thể chạy ứng dụng trên các PAC khác nhau (Programmable Automation Controller).

(2) Cung cấp sáu cú pháp PLC:
ISaGRAF là phần mềm hỗ trợ năm ngôn ngữ PLC của IEC 61131-3, bao gồm Sequential Function Chart (SFC), Quick Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Structured Text (ST) và Instruction List (IL). Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ ngôn ngữ PLC thứ sáu - Flow Chart (FC). Điều này giúp người dùng linh hoạt chọn ngôn ngữ phù hợp nhất với kiến thức, phong cách và tính chất của ứng dụng.

(3) Dễ dàng tích hợp vào phần mềm HMI và MMI:
ISaGRAF hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus; ứng dụng được thiết kế bởi người dùng có thể dễ dàng kết nối với các loại phần mềm HMI khác nhau (ví dụ, eLogger) và MMI.

- Ngôn ngữ lập trình ST trong phần mềm ISaGRAF 

- Ngôn ngữ lập trình IL trong phần mềm ISaGRAF 

- Ngôn ngữ lập trình Ladder trong ISaGRAF 

- Ngôn ngữ lập trình FDB trong phần mềm ISaGRAF 

- Ngôn ngữ lập trình SFC trong ISaGRAF 

- Flow chart


Đăng nhận xét Blogger

 
Top