Bihl+Wiedemann  BWU3275 | ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi mastersNhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Mã đặt hàng: BWU3275

Bộ Chuyển đổi ASi-3 PROFIBUS tích hợp Bộ Kiểm soát An toàn, 2 Trưởng mạng ASi, 1 Nguồn điện cho 2 Mạng ASi, 6 Đầu vào kỹ thuật số hoặc 3 x 2 kênh đầu vào an toàn (SIL 3, cat. 4), có thể mở rộng lên tối đa 62 x 2 kênh đầu vào an toàn, 1922 x 2 kênh đầu vào an toàn trong cấu hình tối đa, 6 Mạch ra kích hoạt (6 x đầu ra an toàn điện tử), có thể mở rộng lên tối đa 32 đầu ra an toàn, 992 đầu ra an toàn trong cấu hình tối đa, Liên kết An toàn, chẩn đoán và cấu hình qua giao diện chẩn đoán Ethernet, nhận dạng địa chỉ trùng lặp, Bộ phát hiện lỗi ASi, lập trình bằng C tùy chọn, IP20.

Một số dòng Gateway khác, cũng đến từ nhà sản xuất Bihl+Wiedemann:

 • BWU3852
 • BWU4257
 • BWU3847
 • BWU3848
 • BWU3972
 • BWU4818
 • BWU3363
 • BWU4855
 • BWU2919
 • BWU5021
 • BWU2729
 • BWU3851
 • BWU4258
 • BWU3849
 • BWU4019
 • BWU3736
 • BWU3735
 • BWU3822
 • BWU3734
 • BWU3854
 • BWU4790
 • BWU2720
 • BWU2163
 • BWU3058
 • BWU2162
 • BWU4778
 • BWU3356
 • BWU4016
 • BWU3593
 • BWU3537
 • BWU2546
 • BWU2545
 • BWU3053
 • BWU2544
 • BWU1746
 • BW1610
 • BWU1416
 • BW4724
 • BWU1488
 • BWU1823
 • BWU1822
 • BWU1821
 • BWU3051
 • BWU2611
 • BWU1820
 • BWU1819
 • BWU1818
 • BWU1643
 • BWU1642
 • BWU1641
 • BWU1955
 • BWU3953
 • BWU3674
 • BWU3952
 • BWU4000
 • BWU3973
 • BWU3833
 • BWU3954
 • BWU3862
 • BWU3955
 • BWU3863
 • BWU3974
 • BWU4018
 • BWU3998
 • BWU2828
 • BWU3367
 • BWU2798
 • BWU2794
 • BWU3857
 • BWU3958
 • BWU3825
 • BWU3957
 • BWU3866
 • BWU3683
 • BWU3543
 • BWU3544
 • BWU3542
 • BWU3858
 • BWU3583
 • BWU3991
 • BWU2944
 • BWU2797
 • BWU4780
 • BWU4001
 • BWU3865
 • BWU3828
 • BWU3176
 • BWU3177
 • BWU3861
 • BWU3860
 • BWU3845
 • BWU2822
 • BWU2793
 • BWU2819
 • BWU2804
 • BWU2833
 • BWU2972
 • BW4211
 • BW4229

Một số model gateway mạng ASi thông dụng:

Video tham khảo thêm về mạng ASi:
 • Hướng dẫn kết nối PLC Siemens S7-300 với Bihl+Wiedemann, Pepperl+Fuchs và ifm mạng ASi

 • Mạng truyền thông công nghiệp ASi | Siemens, Pepperl+Fuchs, ifm, Bihl+Wiedemann, ...


Đăng nhận xét Blogger

 
Top