Wago 750-338: Fieldbus Coupler CANopen; D-SubNhà sản xuất: Wago
Mã đặt hàng: 750-338

Mô tả kỹ thuật về 750-338
Trình kết nối fieldbus này kết nối Hệ thống I/O của WAGO như một thiết bị con với fieldbus CANopen. Dữ liệu được truyền qua PDOs và SDOs.

Trình kết nối fieldbus phát hiện tất cả các mô-đun I/O kết nối và tạo ra một bức ảnh quy trình cục bộ. Dữ liệu mô-đun analog và đặc biệt được gửi qua từng từ hoặc từng byte, dữ liệu số được gửi từng bit một.

Bức ảnh quy trình cục bộ được chia thành hai vùng dữ liệu chứa dữ liệu nhận được và dữ liệu sẽ được gửi. Dữ liệu quy trình có thể được gửi qua bus CANopen đến một hệ thống điều khiển để xử lý tiếp. Dữ liệu đầu ra quy trình được gửi qua bus CANopen.

Dữ liệu của các mô-đun analog được lưu trữ trong các PDO theo thứ tự mà các mô-đun được kết nối vào trình kết nối. Các bit của các mô-đun số được gửi từng byte và cũng được ánh xạ trong các PDO. Nếu lượng thông tin I/O số vượt quá tám bit, trình kết nối sẽ tự động bắt đầu với một byte mới.

Tất cả các mục của thư mục đối tượng có thể được ánh xạ theo yêu cầu trong 32 PDO nhận và 32 PDO gửi. Toàn bộ bức ảnh quy trình đầu vào và đầu ra có thể được truyền bằng SDOs.

Các mô-đun chia khoảng có thể được thiết lập thông qua phần mềm.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top