Hướng dẫn sử dụng mô-đun Helmholz CAN 300 PRO1. Kết nối mạng CAN/ CANopen theo sơ đồ chân như bên dưới

2. Thay đổi cấu hình DIP switch để thay đổi địa chỉ mạng CAN/ CANopen và tốc độ truyền mong muốn

3. Lập trình trên PLC Siemens S7-300 để điều khiển/ giao tiếp mạng CAN/ CANopen


Tham khảo thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top