Schneider TM241CEC40T


Mã đặt hàng: TM241CEC40T

Thương hiệu: Modicon - Schneider

Mạng truyền thông được hỗ trợ: Serial, Ethernet, CANopen

Phần mềm lập trình: SoMachine, Machine Expert


Thông tin tham khảo:
  • Upload chương trình PLC Schneider M221 về máy tính


  • Upload chương trình PLC Schneider Modicon M340


  • Kết nối online chương trình PLC Schneider Motion Lexium LMC10, LMC20


  • Kết nối PLC, HMI, Biến tần Schneider với nhau


  • Truyền thông Modbus PLC với Biến tần Siemens S7-1200 vs Schneider ATV312


Đăng nhận xét Blogger

 
Top