Các kiểu dữ liệu trong PLC Beckhoff CX


Phần mềm lập trình PLC TwinCAT hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu được mô tả trong tiêu chuẩn IEC 61131-3.


Các kiểu dữ liệu tiêu chuẩn:

 • BOOL
 • Integer Data Types
 • REAL / LREAL
 • STRING
 • WSTRING
 • Time Data Types
 • LTIME

Các kiểu dữ liệu mở rộng theo tiêu chuẩn IEC 61131-3:

 • BIT
 • ANY and ANY_<type>
 • Special data types XINT, UXINT, XWORD and PVOID
 • REFERENCE
 • UNION
 • POINTER
 • Data type __SYSTEM.ExceptionCode


Các kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa: 

 • POINTER
 • REFERENCE
 • ARRAY
 • Subrange Types

1. Kiểu dữ liệu logic BOOL
Kiểu dữ liệu logic BOOL


2. Kiểu dữ liệu số nguyên Interger
Kiểu dữ liệu số nguyên Interger

3. Kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa Subrange
Kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa Subrange


4. Kiểu dữ liệu BIT
Kiểu dữ liệu BIT

5. Kiểu dữ liệu số thực REAL và LREAL
Kiểu dữ liệu số thực REAL và LREAL


6. Kiểu dữ liệu chuỗi STRING
Kiểu dữ liệu chuỗi STRING


7. Kiểu dữ liệu chuỗi WSTRING
Kiểu dữ liệu chuỗi WSTRING


8. Kiểu dữ liệu về thời gian TIME, DATE

Kiểu dữ liệu về thời gian TIME, DATE

9. Kiểu dữ liệu thời gian LTIME
Kiểu dữ liệu thời gian LTIME


10. Kiểu dữ liệu ANY
Kiểu dữ liệu ANY


11. Các kiểu dữ liệu đặc biệt XINT, UXINT, XWORD và PVOID
Các kiểu dữ liệu đặc biệt XINT, UXINT, XWORD và PVOID---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
 • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
 • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
 • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét Blogger

 
Top