Hướng dẫn lập trình lệnh cơ bản và timer, ngôn ngữ Structured text (ST)Làm quen ngôn ngữ lập trình cấp cao ST với bài tập ví dụ đơn giản bên dưới:

Ví dụ:
  • - Start: Khởi động Motor 1.
  • - 5S sau, Motor 2 chạy.
  • - Stop: Dừng Motor 1 va Motor 2.

Cấu hình ngõ vào và ra PLC:
  • - Start = Di1
  • - Stop = Di2
  • - Motor 1 = Do1
  • - Motor 2 = Do2
1. Khai báo biến I/O và timer:

PROGRAM MAIN
VAR

(*Digital Input*)
Di1 AT %IX0.0:BOOL;
Di2 AT %IX0.1:BOOL;

(*Digital Output*)
Do1 AT %QX0.0:BOOL;
Do2 AT %QX0.1:BOOL;

(* Timer On Delay*)
TIMER1: TON;
END_VAR


2. Viết chương trình chạy Main: 

(* Khoi dong he thong bang nut nhan Start *)
IF Di1 = TRUE THEN 
Do1:=TRUE;
END_IF

(* Dung he thong bang nut nhan Stop*)
IF Di2 = TRUE THEN
Do1:=FALSE;
END_IF

(* Dem thoi gian 5s de Run Motor 2 *)
TIMER1(IN:=Do1 ,PT:=T#5s);

IF TIMER1.Q THEN
Do2 :=TRUE;
ELSE
Do2:=FALSE;
END_IF


3. Biên dịch, download chương trình vào PLC và chạy thử.
Ngôn ngữ lập trình ST Beckhoff Twin CAT
Hệ thống đang ở trạng thái dừng


Ngôn ngữ lập trình ST Beckhoff Twin CAT 2
Hệ thống đang ở trạng thái chạy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
  • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
  • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
  • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét Blogger

 
Top