Các chế độ vận hành của Robot KUKA  • Manual Reduced Velocity (T1)
  • Manual High Velocity (T2)
  • Automatic (AUT)
  • Automatic External (AUT EXT)
  • CRR

1. Chế độ chạy thủ công T1
Chế độ chạy tay T1 dùng để kiểm tra hoạt động, lập trình và dạy robot. Ở chế độ T1, tốc độ bị giới hạn ở 250mm/s.

2. Chế độ chạy thủ công T2
Chế độ chạy tay T2 cũng giống như T1 chỉ khác nhau ở tốc độ. Ở chế độ T2, robot hoạt động theo tốc độ cài đặt hoặc lập trình.
Chế độ T2 thường được sử dụng để chạy thử chương trình, kiểm tra hoạt động của robot.

3. Chế độ chạy tự động AUT
Ở chế độ AUT, robot có thể chạy tự động theo chương trình mà không cần đến tín hiệu điều khiển từ bên ngoài (ví dụ như PLC).

4. Chế độ chạy tự động AUT EXT
Chế độ chạy tự động AUT EXT là robot hoạt động theo chương trình và tín hiệu điều khiển bên ngoài (ví dụ như PLC). Đây là chế độ để đặt robot hoạt động sản xuất tự động theo máy/ dây chuyền bên ngoài.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top