759-333: WAGO-I/O-PRO


WAGO-I/O-PRO là một công cụ lập trình và trực quan hóa cho các chương trình điều khiển, cho phép người dùng phát triển các ứng dụng PLC cho các bộ điều khiển trường có thể lập trình của Hệ thống WAGO I/O 750.


WAGO-I/O-PRO hoạt động tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 61131-3, quy định các yêu cầu cho một hệ thống lập trình. Các ngôn ngữ lập trình IL, SFC, LD, FBD và ST được hỗ trợ. Người dùng có thể chọn ngôn ngữ lập trình tối ưu cho mỗi ứng dụng.


Với các chức năng lập trình mở rộng, phần mềm dễ dàng đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về phát triển chương trình điều khiển, chẳng hạn như khả năng tái sử dụng và modularization.

  • Dịch giữa các ngôn ngữ lập trình một cách hiệu quả
  • Tự động khai báo biến
  • Quản lý thư viện


Các chức năng kiểm tra và chẩn đoán tích hợp cũng giúp tối ưu hóa và tăng tốc các bước thực hiện dự án PLC.

  • Mã chương trình với chỉ báo trạng thái trực tuyến
  • Mô phỏng ngoại tuyến
  • Trực quan hóa quy trình tích hợp
  • Ghi và hiển thị đồ họa các biến dự án


Ngoài ra, WAGO-I/O-PRO còn cung cấp tùy chọn lập trình sản phẩm hiện có của bạn từ các nhà sản xuất khác trong liên minh tự động hóa CODESYS ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn của WAGO trong liên minh tự động hóa CODESYS.

Phần mềm lập trình PLC Wago có một số tùy chọn hữu ích để bạn có thể lập trình và cấu hình hệ thống PLC Wago. Dưới đây là một số phần mềm liên quan:


1. WAGO-I/O-PRO: Đây là phần mềm lập trình chính được sử dụng để lập trình PLC Wago. Bạn có thể tải phần mềm này từ trang web của Wago hoặc được cung cấp kèm theo với các thiết bị PLC Wago. Để kết nối thiết bị PLC Wago với máy tính của bạn, bạn có thể sử dụng cổng Ethernet hoặc USB.


2. CODESYS: Phần mềm CODESYS tương thích với nhiều loại PLC/Controller của Wago, bao gồm các model như 750-842, 750-893, 750-823, 750-882, 750-843, 750-885, 750-891, 750-8101, 750-8210, 750-8100, 750-8212, 750-862, 750-8102, 750-8212, 750-890, 750-832, 750-8215, 750-8214, 750-8208, 750-8211, 750-8216, và 750-8217.


Tham khảo thêm về PLC WAGO

Đăng nhận xét Blogger

 
Top