BK1150 | EtherCAT “Compact” Bus CouplerThông số nổi bật của Beckhoff BK1150:

  • Compact design
  • Connection technology: 2 x RJ45 socket
  • Connection lengths: up to 100 m
  • connects the EtherCAT protocol with the Bus Terminals
Một số Coupler I-O khác cũng từ thương hiệu Beckhoff:


Xem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top