BK1120 | EtherCAT Bus Coupler for standard Bus Terminals


Thông tin kỹ thuật về Beckhoff BK1120:
Connection technology: 2 x RJ45 socket
Connection lengths: up to 100 m
connects the EtherCAT protocol with the Bus Terminals
Xem thêm:

Một số Coupler I-O khác cũng từ thương hiệu Beckhoff:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top